انتخاب زبان :  English    فارسی    العربیه
 • لیست پروژه های دولتی انجام شده توسط شركت اسكيونك

   

  پروژه های استان خراسان رضوی
  61 امور مالیاتی خراسان رضوی – ساختمان کریمی 1393
  62 شرکت برق منطقه ای خراسان 1393
  63 بیمارستان موسی بن جعفر(ع) 1394
  64 امور مالیاتی خراسان رضوی - میدان مادر 1394
  65 اداره کل پایانه های مرزی خراسان 1394
  66 معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 1394
  67 بیمه دانا- شعبه احمد آباد 1394
  68 بیمه دانا- شعبه آبکوه 1394
  69 امور مالیاتی خراسان رضوی شهرستان  خلیل آباد 1394
  67 امور مالیاتی  خراسان رضوی شهرستان بردسکن 1394
  68 امور مالیاتی خراسان رضوی-شهرستان کاشمر 1394
  69 امور مالیاتی  خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه 1394
  70 امور مالیاتی خراسان رضوی شهرستان  خلیل آباد 1394
  71 امور مالیاتی  خراسان رضوی شهرستان بردسکن 1394
  72 امور مالیاتی خراسان رضوی-شهرستان کاشمر 1394
  73 امور مالیاتی  خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه 1394
  74 امور مالیاتی خراسان رضوی -شهرستان گناباد 1394
  75 آب و فاضلاب بردسکن 1394
  76 کنترل ترافیک شهرداری تایباد 1394
  77 کارخانه آسفالت تایباد 1394
  78 پارکینگ  شهرداری  تایباد 1394
  79 اردوگاه سفید سنگ 1394
  80 پست بانک خراسان رضوی شعبه چناران 1394

  برو به صفحه 1 2 3 4 5 6  7


X