انتخاب زبان :  English    فارسی    العربیه
 • لیست پروژه های دولتی انجام شده توسط شركت اسكيونك

   

  پروژه های استان خراسان رضوی
  1 اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی 1384
  2 مركز فني و حرفه اي شماره يك استان خراسان رضوي 1384
  3 مركز فني و حرفه اي شماره دواستان خراسان رضوي 1384
  4 مركز فني و حرفه اي خواهران استان خراسان رضوي 1384
  5 معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی 1384
  6 اداره امور مالیاتی- قاسم آباد 1384
  7 اداره امور مالیاتی - کوهسنگی 1384
  8 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خراسان رضوی(ساختمان شماره 2 استانداری) 1385
  9 دانشکده علوم پزشکی مشهد 1385
  10 اداره كل هوا شناسی استان خراسان 1385
  11 مرکز بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1385
  12 ساختمان مركزي پست بانك 1385
  13 پژوهشکده بوعلی 1385
  14 دانشکده پرستاری مشهد 1385
  15 مرکز همایش های ابن سینا 1385
  16 مرکز همایش های رازی 1386
  17 دانشکده پزشکی مشهد 1386
  18 شعب پست بانک استان خراسان رضوی (25 شعبه) 1386
  19 بیمارستان شهید کامیاب مشهد 1386
  20 بیمارستان 22 بهمن شهرستان خواف 1386

  برو به صفحه 1 2 3 4 5 6  7 •  


   
   

   

X