انتخاب زبان :  English    فارسی    العربیه
 • لیست پروژه های دولتی انجام شده توسط شركت اسكيونك

   

  پروژه های استان خراسان رضوی
  1 اداره کل فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی 1384
  2 مركز فني و حرفه اي شماره يك استان خراسان رضوي 1384
  3 مركز فني و حرفه اي شماره دواستان خراسان رضوي 1384
  4 مركز فني و حرفه اي خواهران استان خراسان رضوي 1384
  5 معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی 1384
  6 اداره امور مالیاتی- قاسم آباد 1384
  7 اداره امور مالیاتی - کوهسنگی 1384
  8 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خراسان رضوی(ساختمان شماره 2 استانداری) 1385
  9 دانشکده علوم پزشکی مشهد 1385
  10 اداره كل هوا شناسی استان خراسان 1385
  11 مرکز بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 1385
  12 ساختمان مركزي پست بانك 1385
  13 پژوهشکده بوعلی 1385
  14 دانشکده پرستاری مشهد 1385
  15 مرکز همایش های ابن سینا 1385
  16 مرکز همایش های رازی 1386
  17 دانشکده پزشکی مشهد 1386
  18 شعب پست بانک استان خراسان رضوی (25 شعبه) 1386
  19 بیمارستان شهید کامیاب مشهد 1386
  20 بیمارستان 22 بهمن شهرستان خواف 1386
  21 راه اندازی و پشتیبانی سیستم حفاظت الکترونیک گمرک مرز دوغارون 1387
  22 اداره کل گمرکات خراسان رضوی 1387
  23 شعب بانک کشاورزی -20 شعبه (پیمانکار نصب) 1387
  24 بیمارستان و مرکز آموزشی امام رضا(ع) 1387
  25 راه اندازی و پشتیبانی سیستم حفاظت الکترونیک گمرک مرز سرخس 1388
  26 گمرک مرز باجگیران 1388
  27 اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی 1388
  28 اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی 1388
  29 مجموعه ورزشی شهید بهشتی 1388
  30 بیمارستان و مرکز آموزشی قائم (عج) 1388
  31 بيمارستان شهيد هاشمي نژاد 1388
  32 پايانه مرزي باجگيران 1389
  33 پايانه مرزي سرخس 1389
  34 بيمارستان شريعتي 1389
  35 مركز هتلداري فني و حرفه اي استان خراسان رضوي 1389
  36 مركز مهارتهاي پيشرفته ارم استان خراسان رضوي 1389
  37 مركز مهارتهاي پيشرفته ارم استان خراسان رضوي 1389
  38 مركز فني و  حرفه اي شيرداد 1389
  39 مركز فني و حرفه اي قدمگاه 1389
  40 مركز فني و حرفه اي تحت جلگه 1389
  41 مركز فني و حرفه اي شهرستان كاشمر 1389
  42 مركز فني و حرفه اي شهرستان گناباد 1389
  43 مركز كامپيوتر دانشگاه (بيمارستان امام رضا(ع)) 1389
  44 دانشگاه علوم پزشكي نيشابور 1389
  45 دانشکده پرستاري نيشابور 1390
  46 بيمارستان 22 بهمن نيشابور 1390
  47 شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي 1390
  48 كليه مدارس آستان قدس رضوي 1390
  49 مركز سنجش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي 1390
  50 دانشگاه پيام نور مشهد 1390
  51 ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ( ره ) 1391
  52 بیمارستان سوانح طالقانی مشهد 1391
  53 آموزش و پرورش ناحیه 4 1392
  54 اداره امور مالیاتی فریمان 1392
  55 آموزش و پروش کلات 1393
  56 حرم مطهر امام رضا (ع)- سازمان کتابخانه ها و اسناد و موزه ها 1393
  57 امور مالیاتی خراسان رضوی – ساختمان هاشمی نژاد 1393
  58 اردوگاه مرزی دوغارون 1393
  59 مرکز آموزش عالی اسرار 1393
  60 بیمه دانا – شعبه مشهد 1393
  61 امور مالیاتی خراسان رضوی – ساختمان کریمی 1393
  62 شرکت برق منطقه ای خراسان 1393
  63 بیمارستان موسی بن جعفر(ع) 1394
  64 امور مالیاتی خراسان رضوی - میدان مادر 1394
  65 اداره کل پایانه های مرزی خراسان 1394
  66 معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی 1394
  67 بیمه دانا- شعبه احمد آباد 1394
  68 بیمه دانا- شعبه آبکوه 1394
  69 امور مالیاتی خراسان رضوی شهرستان  خلیل آباد 1394
  67 امور مالیاتی  خراسان رضوی شهرستان بردسکن 1394
  68 امور مالیاتی خراسان رضوی-شهرستان کاشمر 1394
  69 امور مالیاتی  خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه 1394
  70 امور مالیاتی خراسان رضوی شهرستان  خلیل آباد 1394
  71 امور مالیاتی  خراسان رضوی شهرستان بردسکن 1394
  72 امور مالیاتی خراسان رضوی-شهرستان کاشمر 1394
  73 امور مالیاتی  خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه 1394
  74 امور مالیاتی خراسان رضوی -شهرستان گناباد 1394
  75 آب و فاضلاب بردسکن 1394
  76 کنترل ترافیک شهرداری تایباد 1394
  77 کارخانه آسفالت تایباد 1394
  78 پارکینگ  شهرداری  تایباد 1394
  79 اردوگاه سفید سنگ 1394
  80 پست بانک خراسان رضوی شعبه چناران 1394
  81 اداره اتباع  دوغارون 1394
  82 اداره اتباع مهمانشهر تربت جام 1394
  83 استانداری خراسان رضوی 1394
  84 فرمانداری خراسان رضوی -مشهد 1394
  85 فرمانداری خراسان رضوی- بجستان 1394
  86 فرمانداری خراسان رضوی -بردسکن 1394
  87 فرمانداری خراسان رضوی - تایباد 1394
  88 فرمانداری خراسان رضوی -تربت جام 1394
  89 فرمانداری خراسان رضوی -تربت حیدریه 1394
  90 فرمانداری خراسان رضوی -جغتای 1394
  91 فرمانداری خراسان رضوی -جوین 1394
  92 فرمانداری خراسان رضوی -چناران 1394
  93 فرمانداری خراسان رضوی -خلیل آباد 1394
  94 فرمانداری خراسان رضوی -خواف 1394
  95 فرمانداری خراسان رضوی -خوشاب 1394
  96 فرمانداری خراسان رضوی -درگز 1394
  97 فرمانداری خراسان رضوی -رشتخوار 1394
  98 فرمانداری خراسان رضوی -زاوه 1394
  99 فرمانداری خراسان رضوی -سبزوار 1394
  100 فرمانداری خراسان رضوی -سرخس 1394
  101 فرمانداری خراسان رضوی -فریمان 1394
  102 فرمانداری خراسان رضوی -فیروزه 1394
  103 فرمانداری خراسان رضوی -قوچان 1394
  104 فرمانداری خراسان رضوی -کاشمر 1394
  105 فرمانداری خراسان رضوی -کلات 1394
  106 فرمانداری خراسان رضوی -گناباد 1394
  107 فرمانداری خراسان رضوی -باخرز 1394
  108 فرمانداری خراسان رضوی -مه ولات 1394
  109 فرمانداری خراسان رضوی -نیشابور 1394
  110 فرمانداری خراسان رضوی -بینالود 1394
  111 فرمانداری خراسان رضوی -داورزن 1394
  112 امور مالیاتی خراسان رضوی - قوچان 1394
  113 امورمالیاتی خراسان رضوی - فریمان 1394
  114 دانشکده داروسازی دانشگاه فردوسی مشهد 1394
  115 آزمایشگاه کنترل مواد غذایی 1394
  116 اداره اتباع و مهاجرین خراسان رضوی 1394
  117 شرکت چشمه نوشان - آلیس 1394
  118 پست بانک فیض آباد 1395
  119 همیاری شهراداری ها 1395
  120 اداره نقلیه آستان قدس رضوی 1395

   


 • تصاویر پروژه های انجام شده

X