انتخاب زبان :  English    فارسی    العربیه
 • لیست پروژه های دولتی انجام شده توسط شركت اسكيونك

   
                                                                                                                           

  پروژه های برون مرزی
  1 مشاورسازمان ملل در امور حفاظت الکترونیک خروج افاغنه از ایران 1383
  2 مشاور و مجری سیستم حفاظت الکترونیک حرم امام حسین (ع)- کربلا 1386
  3 مشاور و مجری سیستم حفاظت الکترونیک حرم حضرت ابوالفضل (ع)- کربلا 1386
  4 مشاورومجري سیستم حفاظت الکترونیک حرم حضرت امیرالمؤمنین (ع)- نجف 1386
  5 مشاور و مجری سیستم حفاظت الکترونیک حرم مطهرکاظمین (ع)- کاظمین 1386
  6 مشاور و مجری سیستم حفاظت الکترونیک حرم مطهرسامرا (ع)- سامرا 1387
  7 مشاور و مجری سیستم حفاظت الکترونیک حرم سید محمد (ع)- سامرا 1388
  8 حرم مطهر حضرت قاسم بن موسي بن جعفر (ع) – حله 1389
  9 حرم مطهر حضرت سلمان فارسي – مدائن - بغداد 1389
  10 مدرسه علمیه السیده رقیه (ع) - کربلا 1393
  11 مشروع مرآب العطا- کربلا 1393
  12 چاپخانه- حرم امام حسین )دارالوارث 1394

   


 •  

 • برون مرزی
X