لیست پروژه های دولتی انجام شده توسط شركت اسكيونك

 

پروژه های استان خراسان رضوی
41 مركز فني و حرفه اي شهرستان كاشمر 1389
42 مركز فني و حرفه اي شهرستان گناباد 1389
43 مركز كامپيوتر دانشگاه (بيمارستان امام رضا(ع)) 1389
44 دانشگاه علوم پزشكي نيشابور 1389
45 دانشکده پرستاري نيشابور 1390
46 بيمارستان 22 بهمن نيشابور 1390
47 شركت آب و فاضلاب استان خراسان رضوي 1390
48 كليه مدارس آستان قدس رضوي 1390
49 مركز سنجش فني و حرفه اي استان خراسان رضوي 1390
50 دانشگاه پيام نور مشهد 1390
51 ستاد اجرائی فرمان حضرت امام ( ره ) 1391
52 بیمارستان سوانح طالقانی مشهد 1391
53 آموزش و پرورش ناحیه 4 1392
54 اداره امور مالیاتی فریمان 1392
55 آموزش و پروش کلات 1393
56 حرم مطهر امام رضا (ع)- سازمان کتابخانه ها و اسناد و موزه ها 1393
57 امور مالیاتی خراسان رضوی – ساختمان هاشمی نژاد 1393
58 اردوگاه مرزی دوغارون 1393
59 مرکز آموزش عالی اسرار 1393
60 بیمه دانا – شعبه مشهد 1393

برو به صفحه 1 2 3 4 5 6  7