لیست پروژه های دولتی انجام شده توسط شركت اسكيونك

 

پروژه های استان تهران
1 انتقال تصویر پالایشگاه سرخون قشم 1384
2 انتقال تصویر پالایشگاه بندر عباس 1384
3 انتقال تصویر پالایشگاه فجر جم 1384
4 انتقال تصویر منطقه گاز پارس جنوبی 1384
5 سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی 1385
6 مرکزفنی و حرفه ای شهرستان شیروان 1386
7 اداره کل صنایع و معادن استان خراسان شمالی 1386
8 اداره کل امور مالیاتی خراسان شمالی 1388
9 اداره کل امور مالیاتی شهرستان شیروان 1388
10 استانداری خراسان شمالی 1388
11 دادگستری شهرستان شیروان 1388
12 دادگستری شهرستان مانه و سملقان (آشخانه) 1388
13 دادگستری شهرستان اسفراین 1388
14 دادسرای شهرستان اسفراین 1388
15 حراست کل استان خراسان شمالی 1388
16 اداره كل امور مالياتي استان يزد 1388
17 فرودگاه بجنورد 1389
18 ساختمان ارزش افزوده اداره امور مالياتي استان خراسان شمالي 1389
19 فولاد اسفراين 1389
20 دانشگاه علوم پزشكي فسا 1389
21 اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان خراسان شمالي 1389
22 دانشگاه پزشكي بندرعباس 1389
23 معاونت دانشجويي بندرعباس 1389
24 معاونت بهداشت بندرعباس 1389
25 معاونت درمان بندرعباس 1389
26 معاونت پژوهشي بندرعباس 1389
27 بيمارستان وليعصر فسا 1390
28 شركت لوله گستر اسفراين 1390
29 شبكه بهداشت و درمان شهرستان ميناب - استان هرمزگان 1390
30 بيمارستان حضرت ابوالفضل (ع) ميناب – استان هرمزگان 1390
31 بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس 1390
32 ستاد دانشگاه علوم پزشكي استان هرمزگان 1390
33 بيمارستان شهداي عشاير خرم آباد 1390
34 بيمه دانا شعبه تبريز ( ساختمان هاي شهريار و مسجد كبود ) 1390
35 بيمه دانا شعبه اروميه 1390
36 دانشكده پزشكي خرم آباد ( پرديس ) 1390
37 دانشكده گلدشت خرم آباد 1390
38 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 1390
39 بيمارستان ابن سينا بندر عباس 1390
40 بيمارستان حضرت فاطمه زهرا ( س ) قشم 1390
41 شبكه بهداشت و درمان قشم 1390
42 معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي لرستان 1390
43 یارد تعمیراتی و ایستگاه CGS کوه نمک قم ( منطقه 3 عملیات انتقال گاز ) 1391
44 یارد تعمیراتی بجنورد ( منطقه 4 عملیات انتقال گاز ) 1391
45 انبار و ایستگاه CGS گاز استان سمنان 1391
46 راه اندازی اتاق مدیریت بحران  استان فارس 1391
47 شرکت تجهیزات پزشکی سها (سرنگ هلال ایران) 1391
48 نیروی انتظامی شیراز 1391
49 بیمارستان امام صادق (ع) هشتگرد کرج 1392
50 بیمارستان کمالی کرج 1392
51 بیمه دانا شعبه اهواز 1392
52 بیمه دانا شعبه سنندج 1392
53 بیمه دانا شعبه ایلام 1392
54 بیمه دانا شعبه بوشهر 1392
55 بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد 1392
56 بیمه دانا شعبه زاینده رود اصفهان 1392
57 بیمه دانا شعبه نقش جهان اصفهان 1392
58 بیمه دانا قم 1392
59 بیمارستان امام خمینی (ره ) بروجرد 1392
60 بیمارستان شهید چمران بروجرد 1392
61 بیمه دانا شعبه نوشهر 1393
62 کتابخانه وزیری یزد 1393
63 اداره ارزش افزوده امور مالیاتی استان یزد 1393
64 امور مالیاتی استان البرز – ساختمان محمد شهر 1393
65 دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز 1393
66 معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393
67 بیمه دانا – شعبه اراک 1393
68 بیمه دانا – شعبه اراک 1393
69 بیمه دانا – شعبه قزوین 1393
70 بیمه دانا – شعبه هفت تیر کرج 1393
71 بیمه دانا – شعبه زنجان 1393
72 بیمه دانا – شعبه زاهدان 1393
73 بیمه دانا – شعبه ساوه 1393
74 دانشکده داروسازی استان البرز 1393
75 بیمه دانا – شعبه شهرکرد 1393
76 اداره ارزش افزوده استان البرز 1393
77 بیمه دانا – شعبه خرم آباد 1394
78 بیمه دانا – شعبه کرمان 1394
79 بیمه دانا - گرگان 1394
80 بیمه دانا شیراز 1394
81 بیمه دانا - یزد 1394
82 امور مالیاتی ساختمان مطهری البرز 1394
83 دانشگاه فردیس  کرج 1394
84 امرر مالیاتی البرز- اشتهارد 1394
85 بیمه دانا بروجرد 1394
86 بیمه دانا- یاسوج 1394
87 بیمه دانا آمل 1394
88 ستاد علوم پزشکی و خدمات درمانی لرستان 1394
89 بیمارستان هفتم تیر درود  لرستان 1394
90 بیمه دانا - سمنان 1394
91 بیمه دانا -رشت  1394
92 بیمه دانا -اردبیل 1394
93 بیمه دانا -لنگرود 1394
94 بیمه دانا- ساری 1394
95 کلینیک ویژه تخصصی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1394
96 مرکز تحقیقاتی گیاهان دارویی  لرستان 1394
97 بیمه دانا آبادان 1395
98 بیمه دانا بیرجند 1395
99 تامین اجتماعی ترکمنچای 1395
100 تامین اجتماعی صوفیان 1395