انتخاب زبان :  English    فارسی    العربیه
 • درخواست استخدام -99
  1) مشخصات فردی

  *
  نام :

  *
  نام خانوادگی :

  *
  نام پدر :

  *
  شماره شناسنامه :

  *
  تاریخ تولد :

  *
  محل تولد :

  *
  محل صدور شناسنامه :

  *
  کد ملی :

  وضعیت تأهل :

  *
  تابعیت :

  وضعیت خدمت سربازی :

  تاریخ پایان خدمت :

  *
  آخرین مدرک تحصیلی :

  *
  رشته تحصیلی :

  تلفن ثابت :

  *
  آدرس :

  تحصیلات :
  تحصیلات خود را از ابتدا تا دریافت آخرین مدرک تحصیلی (اعم از داخل یا خارج از کشور و حوزه علمیه) را در جدول زیر بنویسید :
  محل تحصیلرشتهاز کلاستاکلاساز تاریختا تاریخنشانی دقیق


  تخصص ها :
  دوره های تخصصی را که دیده اید بنویسید اعم از دوره های آموزشی ، هنری ، نظامی و ...)
  نام دورهرشته تخصصینام موسسه تعلیم دهندهاز تاریختا تاریخنشانی دقیق


  میزان آشنایی شما با دوربین IP ؟

  *
  میزان آشنایی شما با دوربین آنالوگ ؟

  نوع برند دوربین هایی که با آنها آشنایی دارید بیان کنید ؟

  میزان توانایی خود را برای تعمیرات دوربین مدار بسته بیان کنید ؟

  با کدام یک از موارد ذیل آشنایی دارید ؟

  پروژه هایی که تا به حال انجام داده اید ؟ با نوع و تعداد دوربین ذکر کنید
  نام پروژهتعداد دوربیننوع سیستم (IP یا آنالوگ)پیمانکار دست اولپیمانکار دست دوم


  لیست ابزاری که در اختیار دارید نام ببرید ؟
  نام ابزار


  تعداد پرسنل خود را بیان کنید ؟

    
  شماره همراه :
  لطفا شماره همراه خود را وارد کنید.


  آدرس ایمیل (اختیاری) :
  لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید.


  کد امنیتی :
  لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در شکل فوق را وارد کنید.
   
   
X