Language : Farsi  |  English
  • هدف اسکیونک از راه اندازی باشگاه مشتریان

    اسکیونک در نظر دارد با راه اندازی باشگاه مشتریان یا اصطلاحا (Customerclub) ارتباطی دو سویه و هرچه بهتر بین مشتریان و مجموعه اسکیونک برقرار نماید تا به هدف خود یعنی جلب رضایت هرچه بیشتر مشتریان برسد. امید داریم شما عزیزان ما را در رسیدن به این راه یاری بنمایید.
  • به زودی منتظر سازمان های طرف قرارداد باشگاه مشتریان اسکیونک باشید.